fbpx
Select Page

Veilig keuren elektrische installaties

Impact inspecteert volgens de NEN 1010 norm

Bouwkundige elektrische inspectie voor veiligheid 

Een defect aan uw elektrische installatie is vaak de oorzaak van brand. Neem u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een bouwkundige elektrische inspectie aan te raden. Veel verzekeraars eisen daarom ook deze keuring. Voldoet u niet aan deze eis, dan kan de verzekeraar weigeren de ontstaande schade te vergoeden. De NEN 1010 norm wordt gebruikt door elektrotechnische installatiebedrijven om de veiligheid van installaties te garanderen.

Wij voeren bouwkundige elektrische inspectie uit voor:

  • Bedrijfspanden.
  • Bedrijventerreinen.
  • Caravans, campings en recreatieterreinen.
  • Bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties.
  • Ruimten en terreinen bestemd voor de agrarische industrie (landbouw, tuinbouw, veeteelt).

Is een bouwkundige elektrische inspectie/NEN 1010 verplicht?

Deze norm is strikt genomen niet verplicht, maar bedrijven worden er wel op beoordeeld als er een calamiteit plaatsvindt. Volgens de Arbowet moet elke werkgever moet ervoor zorgen dat elektrische apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Elektrische installaties die worden geïnspecteerd volgens de NEN normen voldoen aan deze eis en voorkomt onnodige oponthoud en risico’s.

Hoe gaan wij te werk?

Dagelijks voeren wij inspecties uit voor installateurs en gebouweneigenaren. Onze inspecteurs zijn onafhankelijk, deskundige en gecertificeerd. De betreffende installatie worden geïnspecteerd door metingen, beproevingen en een visuele inspectie. Van de geïnspecteerde installatie wordt een inspectierapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen zijn vastgelegd. 

Wat staat er in het inspectierapport?

  1. Een goed onderbouwd oordeel over de installatie.
  2. Vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties.
  3. Gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid.
  4. Reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken.
  5. Bepaling van de inspectiefrequentie

Klaar om uw personeel en bedrijfspand te beschermen ?

Vraagt u geheel vrijblijvend een offerte aan om direct inzicht te kunnen krijgen in wat een inspectie voor u veiligheid betekend en kost.

Heeft u vragen? Stel ze gerust.